Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.org



Πραξεις Αποστολων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

Η θεραπεία του χωλού ζητιάνου.
1 Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ ᾿Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.  1 Ο Πέτρος, τότε, και ο Ιωάννης ανέβαιναν στο ναό για τη ώρα της προσευχής στις τρεις το απόγευμα. 
Το κήρυγμα του Πέτρου στη στοά του Σολομώντα


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28