Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - https://agiooros.org


Παρακαλώ επιλέξτε ένα βιβλίο από τα αριστερά.
Η Καινή Διαθήκη σε video-ανάγνωση στη δημοτική.

Διαβάζει ο π. Ραφαήλ.