Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.org

Μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε links και να δείτε το κείμενο (αρχαίο ή μετάφραση)
απλά αφήνοντας τον κέρσορα πάνω από μια παραπομπή της Καινής Διαθήκης
(δεν δημιουργείτε links αλλά γράφετε την παραπομπή σαν απλό κείμενο).

Λουκα 24:27, 44, Ιωάννη 5:39, Πράξεις 1:16, 10:9-12, 18:28, Ρωμ. 15:4
Α Κορ. 2:13, 10:11, Β Τιμ. 3:16, Β Πετ. 1:21

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να προσθέσετε στη σελίδα σας αμέσως μετά το <head>
τον παρακάτω κώδικα

<script src="http://kainidiathiki.agiooros.org/kainidiathiki.min.js"></script>
<link href="http://kainidiathiki.agiooros.org/kainidiathiki.min.css" rel="stylesheet" />

(Εάν διατηρείτε κάποιο blog τότε πηγαίνετε στο ιστολόγιό σας,
επιλέγετε Πρότυπο και Επεξεργασία HTML, εκεί βάζετε μετά το <head> τα παραπάνω
και τέλος κάνετε Αποθήκευση προτύπου.)

Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα περισσότερο
ακόμη και για τις υπάρχουσες σελίδες σας,
απλά οι παραπομπές σας πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής.
Πρέπει να γράφετε το βιβλίο ακολουθούμενο από κενό,
έπειτα το κεφάλαιο (σαν αριθμός) : και ο στίχος ή διάστημα στίχων με – μεταξύ τους.
Π.χ. Λουκά 2:7 , Λουκά 2:7-9 , Λκ 2:7, Κατά.Λουκά 3:15.

Εάν δεν καθορίσετε στίχους θα εμφανιστούν οι 6 πρώτοι στίχοι του κεφαλαίου,
γενικά ο μέγιστος αριθμός στίχων που εμφανίζονται είναι 6.
Π.χ. Αποκ. 1 , Α Θεσ. 2:1-9 (θα εμφανιστούν οι στίχοι 1-6).

Οι συντομογραφίες των βιβλίων που ανιχνεύονται είναι πάρα πολλές
και μάλλον άσκοπο να τις παραθέσουμε όλες εδώ.
Το μόνο που πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά για να γίνει η αναγνώριση είναι
ένα ή περισσότερα κενά διαστήματα μετά το βιβλίο και το κεφάλαιο σαν αριθμός.
Στην περίπτωση που έχουμε Α Β Γ βιβλίο όπως π.χ. στις Επιστολές Ιωάννου
τότε πρέπει ο αριθμός του βιβλίου να προηγείται.
Π.χ. Α Ιωαν. 1:2-3 ή 1 Ιωάννου 2:2-5 ή I Ιωαν 2:3-5 ή ΙΙ Ιωάν 2:3 ή Πρώτη Ιωαννου 2:4-6.

Προκαθορισμένα εμφανίζεται το πρωτότυπο αρχαίο κείμενο, μπορείτε όμως να εμφανίσετε τη μετάφραση,
τότε ο κώδικας που θα προσθέσετε μετά το <head> θα είναι ο παρακάτω

<script src="http://kainidiathiki.agiooros.org/kainidiathiki.min.js"></script>
<link href="http://kainidiathiki.agiooros.org/kainidiathiki.min.css" rel="stylesheet" /> 
<script> KDiathiki.popupVersion = 'NEW'; </script>

Μετά το <script> έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε κώδικα
για να τροποποιήσετε διάφορες ακόμη παραμέτρους, όπως:


// απενεργοποίηση popups
KDiathiki.enablePopups = false;
// το ID ενός node που θέλετε να σκανάρετε για παραπομπές
KDiathiki.startNodeId = 'mycontent';
// για κλήση της KDiathiki.scanForReferences(node); από εσάς τότε
KDiathiki.autoStart = false;
// class name για τα links
KDiathiki.className = 'links_reference';
// απενεργοποίηση ανοίγματος link σε νέο παράθυρο/tab
KDiathiki.newWindow = false;

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα

Κατά.Ματθαίον 12:26,
Ματθαίου 20, 13:11
Λουκα 24:27, 44
Ιωάννη 5:39
Πρξ 1:16, 17:2-5, 18:28, 26:22-23,28 , Αποκ 1:1
Ρωμ. 15:4, Α Κορ. 2:13, 10:11, Β Τιμ. 3:16, Β Πετ. 1:21
A Κορινθίους 1:1-3
Α Ιω 1:1
Γαλ. 1:2-5, Φιλ 1, Γαλ 1:2-5


Θα χαρούμε να βοηθήσουμε εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα
ή έχετε να προτείνετε κάποια τροποποίηση που θα σας βοηθούσε.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@agiooros.org