Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Κορινθιους Β'

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10)

Ο Παύλος υπερασπίζει την αποστολική εξουσία του


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13