Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 16)

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.  1 Αυτά σας τα έχω πει για να μη σκανδαλιστείτε. 
Το έργο του Πνεύματος
«Η λύπη σας θα γίνει χαρά»
«Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο»


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21