Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9)

Η αποστολή των δώδεκα
1 Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν·  1 Αφού συγκάλεσε τότε τους δώδεκα, τους έδωσε δύναμη και εξουσία πάνω σ’ όλα τα δαιμόνια, και να θεραπεύουν τις νόσους, 
Η απορία του Ηρώδη
Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων
Η διακήρυξη του Πέτρου για τον Ιησού
Ο Ιησούς προλέγει το θάνατο και την ανάστασή του
Η μεταμόρφωση του Ιησού
Η θεραπεία του παιδιού με το ακάθαρτο πνεύμα
Ο Ιησούς προλέγει ξανά το θάνατο και την ανάστασή του
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος
«Όποιος δεν είναι εναντίον σας είναι με το μέρος σας»
Οι αφιλόξενοι Σαμαρείτες
Προϋποθέσεις της μαθητείας


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24