Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6)

Η τήρηση του Σαββάτου
1 Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν σπορίμων· καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας καὶ ἤσθιον ψώχοντες ταῖς χερσί.  1 Συνέβηκε λοιπόν ένα Σάββατο να πορεύεται μέσα από τα σπαρτά και μαδούσαν οι μαθητές του και έτρωγαν τα στάχυα, αφού τα έτριβαν με τα χέρια. 
Ο άνθρωπος με το ξερό χέρι
Η εκλογή των δώδεκα
Θεραπείες σ’ ένα μεγάλο πλήθος
Μακαρισμοί και αλίμονο
Αγάπη για τους εχθρούς
Περί κατακρίσεως του πλησίον
Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του
Τα δύο θεμέλια


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24