Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 21)

Το δίλεπτο της χήρας
1 Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους·  1 Σήκωσε, λοιπόν, το βλέμμα του και είδε τους πλούσιους που έριχναν στο θησαυροφυλάκιο τα δώρα τους. 
Προλέγεται η καταστροφή του ναού
Σημάδια τελικής κρίσης και διωγμοί
Προλέγεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ
Ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου
Μάθημα από τη συκιά
Ανάγκη επαγρύπνησης


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24