Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18)

Η παραβολή της χήρας και του άδικου κριτή
1 Ἒλεγε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐκκακεῖν,  1 Έλεγε μάλιστα μια παραβολή σ’ αυτούς για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην κουράζονται, 
Η παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου
Ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά
Ο πλούσιος άρχοντας
Τρίτη πρόρρηση ταυ θανάτου και της ανάστασής του
Η θεραπεία του τυφλού ζητιάνου


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24