Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΕπιστολη Ιακωβου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

Η γλώσσα
1 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρῖμα ληψόμεθα·  1 Ας μη γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελφοί μου, γιατί ξέρετε ότι μεγαλύτερη καταδίκη θα λάβουμε. 
Ουράνια και γήινη σοφία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5