Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Εβραιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13)

Υπηρεσία ευάρεστη στο Θεό
1 Ἡ φιλαδελφία μενέτω,  1 Η φιλαδελφία ας παραμένει. 
Ευλογία και τελικοί χαιρετισμοί


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13