Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Θεσσαλονικεις Α'

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2)

Η διακονία του Παύλου στη Θεσσαλονίκη
1 Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν,  1 Οι ίδιοι βέβαια ξέρετε, αδελφοί, ότι η είσοδός μας που έχει γίνει προς εσάς δεν ήταν μάταιη, 
Η επιθυμία του Παύλου να επισκεφτεί πάλι την εκκλησία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5