Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Εφεσιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4)

Η ενότητα του Σώματος του Χριστού
1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,  1 Παρακαλώ λοιπόν εσάς, εγώ ο δέσμιος για τον Κύριο, να περπατήσετε άξια προς την κλήση που κληθήκατε, 
Η παλιά και η νέα ζωή
Κανόνες για τη νέα ζωή


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6