Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Εφεσιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

Η διακονία του Παύλου στους εθνικούς
1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν,  1 Γι’ αυτό εγώ ο Παύλος, ο δέσμιος του Χριστού Ιησού για σας τους εθνικούς... 
Η αγάπη του Χριστού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6