Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8)

Ο καθαρισμός του λεπρού
1 Καταβάντι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.  1 Και όταν αυτός κατέβηκε από το όρος, τον ακολούθησαν πλήθη πολλά. 
Η θεραπεία του δούλου ενός εκατόνταρχου
Θεραπεία πολλών ανθρώπων
Προϋποθέσεις της μαθητείας
Η κατάπαυση της τρικυμίας
Η θεραπεία των δαιμονισμένων Γαδαρηνών


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28