Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 27)

Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
1 Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·  1 Και όταν έγινε πρωί, έκαναν συμβούλιο αποφασίζοντας όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε να τον θανατώσουν. 
Ο θάνατος του Ιούδα
Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο
Οι στρατιώτες εμπαίζουν τον Ιησού
Η σταύρωση του Ιησού
Ο θάνατος του Ιησού
Ο ενταφιασμός του Ιησού
Η φρούρηση του τάφου


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28