Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 26)

Συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Ιησού
1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·  1 Και όταν τελείωσε ο Ιησούς όλα τα λόγια αυτά, είπε στους μαθητές του: 
Το μύρωμα στη Βηθανία
Ο Ιούδας συμφωνεί να προδώσει τον Ιησού
Το Πάσχα με τους μαθητές
Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας
Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
Η προσευχή στη Γεθσημανή
Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο
Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28