Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.org


Παρακαλώ επιλέξτε ένα βιβλίο από τα αριστερά.

Αν έχετε πρόβλημα με τις γραμματοσειρές
παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε εγκατεστημένες τις παρακάτω :

Arial

Palatino Linotype

Verdana

Verdana Bold

Για χρήστες Windows επιβεβαιώστε ότι βλέπετε τις
παραπάνω γραμματοσειρές στο φάκελο C:\WINDOWS\Fonts .
Αν όχι, τότε κατεβάστε τα παραπάνω 4 αρχεία σε ένα οποιοδήποτε φάκελο,
και στη συνέχεια επιλέξτε τα και κάντε Αντιγραφή (Copy) και μετά Επικόλληση (Paste)
στο φάκελο C:\WINDOWS\Fonts .