Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.org


Παρακαλώ επιλέξτε ένα βιβλίο από τα αριστερά.
Τό ἀρχαῖο κείμενο εἶναι ἀντιγραφή ἀπό τήν
Καινή Διαθήκη τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Η μετάφραση είναι αντιγραφή από την
"Α' Μεταγλώττιση της Καινής Διαθήκης" Σπύρου Κίμ. Καραλή, A' έκδοση 1991.
Αν έχετε πρόβλημα με τις γραμματοσειρές
παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε εγκατεστημένες τις παρακάτω :

Arial

Palatino Linotype

Verdana

Verdana Bold

Για χρήστες Windows επιβεβαιώστε ότι βλέπετε τις
παραπάνω γραμματοσειρές στο φάκελο C:\WINDOWS\Fonts .
Αν όχι, τότε κατεβάστε τα παραπάνω 4 αρχεία σε ένα οποιοδήποτε φάκελο,
και στη συνέχεια επιλέξτε τα και κάντε Αντιγραφή (Copy) και μετά Επικόλληση (Paste)
στο φάκελο C:\WINDOWS\Fonts .